Nasi specjaliści

Tomasz Kiska – Nadzorca procesu

Zbigniew Chudy – Opiekun Laboratorium

Łukasz Idec – Menadżer projektu