Szczegółowe zalecenia

Szczegółowe zalecenia do prawidłowego przeprowadzenia procesu przy użyciu systemu ForCoat

Proces: Zalecenia Opis
Przygotowanie zawiesiny lakieru Pojemnik, zbiornik do przygotowania zawiesiny

 

Pojemnik powinien być dobrany do potrzebnej ilości lakieru. Objętość, jaką powinien zajmować lakier w zbiorniku, to od 60% do 75% całkowitej objętości zbiornika. Zbiornik powinien być smukły tzn. wyższy niż szerszy. Należy pamiętać o tym, że powinien być jeszcze jeden pojemnik, do którego będziemy przelewać lakier przez sito, przed procesem powlekania.
Mieszadło: rozmiar i obroty

 

Rodzaj mieszadła nie jest istotny, praktycznie dobieramy mieszadło tak, aby nie powodowało tworzenia nadmiernej ilości piany w lakierze, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Najlepiej jest stosować mieszadło łopatkowe. Mieszadło takie powinno być zanurzone w lakierze od 5 do 15 cm od dna pojemnika lub zbiornika. Obroty mieszadła powinny być dobrane w taki sposób, aby powstał lej przy sporządzaniu lakieru, głęboki na ok. 4-10 cm.
Zalecane stężenia zawiesiny w przeliczeniu na suchą zawartość

 

Stężenie suchej mieszaniny otoczki powinno być dobrane w zależności od posiadanego sprzętu do powlekania, a w szczególności od średnicy dyszy pistoletów natryskowych. Im większa średnica dysz, tym lakier powinien mieć większą lepkość, czyli powinien zawierać większe stężenie suchej mieszaniny otoczki. Zalecane stężenie suchej mieszaniny w lakierze to od 15 % do 25 %.
Temperatura wody:

 

Do rozpuszczania suchej mieszaniny otoczki powinno się zastosować wodę oczyszczoną o temperaturze od 18 st C. do 40 st C.
Sposób rozpuszczania suchej mieszanki otoczki Suchą mieszankę otoczki należy sypać do wody oczyszczonej, w sposób ciągły małymi porcjami, aby nie dopuścić do powstania dużych sklejonych aglomeratów. Po wsypaniu całej suchej mieszanki otoczki, należy mieszać lakier przez około 2 godziny. Lakier powinien być przechowywany w oczyszczonym zbiorniku, posiadającym mieszadło. Mieszadło należy włączyć na minimalne obroty lub włączać okresowo.
Przesączenie gotowego lakieru Nie ma konieczności przesiewania lakieru, jeśli lakier jest mieszany przez 2 godziny. Gdy zachodzi konieczność zastosowania lakieru wcześniej niż po dwóch godzinach, gotowy lakier należy przelać przez sito o wielkości otoczek 0,4 mm, w celu pozbycia się stałych pozostałości, co zabezpiecza przed zatykaniem się dysz pistoletu, podczas procesu powlekania.
Proces powlekania Przygotowanie rdzeni tabletek do procesu

 

Najczęściej tabletki należy podgrzać w bębnie do temperatury 35 st. C . Tabletek podczas procesu podgrzewania nie należy rolować w złożu, jeśli to jest możliwe, należy  okresowo mieszać złoże tabletek , stosując  najniższe obroty bębna.
Parametry procesu powlekania

Etap wstępny:

 

Ciśnienie powietrza rozpylania, zależy od zastosowanych odpowiednich dysz pistoletów, powinno być w granicach od 2,2  do 3,2 bara. Przed procesem należy sprawdzić rozpylenie oraz kształt stożka rozpylonego lakieru, najlepiej poza maszyną do powlekania. Po uruchomieniu procesu należy zastosować podciśnienie w bębnie, które zabezpiecza przed nadmiernym pyleniem. Powietrze suszące powinno być tak ustawione, aby zapewnić odpowiednie suszenie- przepływ powietrza zależy od wielkości złoża oraz ilości pistoletów, a zalecana temperatura powietrza suszącego 40 – 45 st. C . Najlepiej zastosować niskie obroty na początku. Etap wstępny (na niskich obrotach bębna) prowadzi się do uzyskania 1% przyrostu masy tabletek, liczony na rdzenie tabletek.

 

  Parametry procesu powlekania

Etap zasadniczy:

 

Ciśnienie powietrza rozpylającego bez zmian. Temperatura powietrza suszącego bez zmian. Przy powlekaniu zasadniczym zaleca się zwiększyć obroty bębna oraz szybkość dozowania lakieru. Proces należy prowadzić do osiągnięcia od 3% do 4% przyrostu masy tabletek liczony na rdzenie tabletek.
Koniec powlekania Parametry procesu dosuszania i ochładzania Dosuszać tabletki przy pomocy powietrza o temperaturze ok. 20 -25 st. C. Obroty bębna zaleca się ustawić na minimalne wartości. Proces prowadzić maksymalnie 20 minut
Sezonowanie tabletek Tabletki, po wyładowaniu z bębna, należy odstawić na minimum 2 godziny do otwartych pojemników, w celu osiągnięcia równowagi wilgoci powierzchni tabletek z wilgotnością otoczenia.