HPMC: Forcoat C

 

System FORCOAT C

Najnowszy wynalazek  powstały w wyniku długotrwałych prac badawczych nad uniwersalną otoczką umożliwiającą jeszcze wydajniejsze i krótsze. Powłoki Forcoat są bardzo elastyczne oraz wytrzymałe mechanicznie, z uwagi na zastosowaną odpowiednio zmikronizowaną celulozę mikrokrystaliczną która daje powłoce mikro zbrojenie. Wysoka zawartość polimeru filmującego zapobiega ścieraniu powłoki podczas procesu powlekania. System przez swoje właściwości reologiczne oraz dużą zawartość polimeru pozwala skrócić czas procesu powlekania, co daje bardzo duże oszczędności w roboczogodzinach.

Podczas prób technologicznych przy wykorzystaniu podstawowej otoczki Forcoat Yellow Y200 osiągnięto założony przyrost masy tabletek 3% na przykład:

  • w czasie 150 minut dla złoża w ilości 500 kg tabletek w powlekarce typu Glatt GC Smart,
  • w czasie 160 minut dla złoża w ilości 200 kg, z bębnem pełnym w urządzeniu  IMA GS,
  • w czasie 30 minut na urządzeniu ZMR z bębnem perforowanym dla wsadu 200 kg tabletek.

Dla każdej z typów maszyn zarówno w bębnie pełnym jak i perforowanym uzyskano redukcję czasu powlekania średnio o 30% do 50% i równe wybarwienie powierzchni tabletek.”


Rysunek 1. Porównanie czasów powlekania do osiągnięcia przyrostu masy tabletek 3% w trzech urządzeniach powlekających. Zastosowana powłoka Forcoat Yellow Y200.

Istotną zaletą systemu Forcoat dla wszystkich typów testowanych maszyn jest zmniejszenie ciśnienia w pompach perystaltycznych poszczególnych maszyn, co sprzyja osiąganiu większych natrysków w jednostce czasu przy jednoczesnym zmniejszeniu efektu sklejania się tabletek między sobą. To sprzyja osiąganiu większych szybkości powlekania.

Składniki systemu wzmacniają rdzeń tabletek już na wstępnym etapie powlekania dzięki czemu możliwe jest stosowanie większych obrotów bębna. To z kolei sprzyja zarówno lepszemu rozkładowi przyrostu otoczki jak i zapobiega zalewaniu złoża.

System Forcoat C pozwala powlekać z powodzeniem tabletki o dużej ścieralności pod warunkiem rozpoczęcia procesu powlekania w niskiej temperaturze złoża 30 st C. Warunki te dla ścieralnych tabletek powinny zostać zachowane do osiągnięcia 1% przyrostu masy tabletek. Duża zawartość polimeru w systemie stabilizuje powierzchnię tabletek w takim stopniu, że po osiągnięciu 1 % przyrostu masy tabletek proces powlekania można prowadzić standardowo.

Stosowanie systemu FORCOAT C

System oparty jest na składzie:

Hypromellose (HPMC) E 464
Polydextrose or Sucrose E 1200
Titanium dioxide E 171
Microcrystalline cellulose E 460
Talc E 553b
Tween E 433

 

System ten jest dostępny w różnych kolorach opartych na barwnikach rozpuszczalnych bądź lakach barwników dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym, a także zgodnie z zgłoszeniem patentowym w kolorach opartych na izoflawonoidach.

Stosowanie systemu Forcoat C przynosi znaczące korzyści ekonomiczne wynikające z skrócenia czasu powlekania i pozwala na zwiększenie wydajności przy produkcji wielkotonażowych serii. Przy produkcji kilku serii takiego samego produktu jeden po drugim pozwala na zaoszczędzeniu czasu poprzez pominięcie procesu mycia pomp i urządzenia. Lakier  FORCOAT C poprzez swoje właściwości tiksotropowe nie aglomeruje się w wężach pompy perystaltycznej oraz w miejscach martwych przestrzeni w systemie natryskującym.